Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 70 od 20.7.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 70 od 20.7.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
 • ODLUKA o izboru članova Fiskalnog saveta
 • ODLUKA o izboru Zaštitnika građana
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-289/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-222/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-595/2014
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bunjevačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu nemačke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”, Novi Pazar
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Raška” u Raški

Podelite: