Објављен „Службени гласник РС“ број 70 од 20.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 70 од 20.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције
 • ОДЛУКА о избору чланова Фискалног савета
 • ОДЛУКА о избору Заштитника грађана
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o Националним стандардима, кодексу етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-289/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУo-222/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-595/2014
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету буњевачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету македонске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету немачке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Нови Пазар
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Рашка” у Рашки

Поделите: