Објављен „Службени гласник РС“ број 70 од 2.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 70 од 2.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Чешкој Републици
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК o Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК o Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2137/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2120/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2127/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-816/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2119/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2129/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2131/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2132/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2133/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2142/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2145/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2143/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2147/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2146/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2181/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2130/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-17/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-18/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-19/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА o утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2020. годину
ОГЛАСИ

Поделите: