Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 70 od 2.10.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 70 od 2.10.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Češkoj Republici
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2137/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2120/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2127/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-816/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2119/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2129/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2131/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2132/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2133/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2142/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2145/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2143/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2147/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2146/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2181/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2130/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-17/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-18/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-19/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2020. godinu
OGLASI

Podelite: