Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 7 od 6.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 7 od 6.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kvalitetu jaja
 • PRAVILNIK o sadržini, obliku i načinu dostavljanja godišnjeg operativnog plana i godišnjeg izveštaja o poslovanju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru hemikalija
 • PRAVILNIK o listi mera prevencije stvaranja otpada
 • PRAVILNIK o listi postrojenja za insineraciju i ko-insineraciju čiji nominalni kapacitet ne prelazi dve tone na sat
 • REŠENJE o ovlašćenju za ispitivanje otpada
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • LISTE aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1438/2018 i izdvojeno mišljenje sudije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti
 • PRAVILNIK o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2019. godinu
 • ODLUKA o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2019. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0188/17-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura”
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i razvoj infrastrukturnih objekata Rača
OGLASI

Podelite: