Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 17.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБA о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 17.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чад, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Триполију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чад, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Киншаси
Влада
 • УРЕДБA о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2322/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2323/2021-0001
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2324/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2325/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2326/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2327/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2328/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2329/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2330/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2331/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2332/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2333/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2334/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2335/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2336/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2337/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2338/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2339/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2340/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2343/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2344/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2345/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2346/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2347/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2349/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2350/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2351/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2353/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2354/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2355/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2356/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2357/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2418/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2419/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2420/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2421/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2422/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2423/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2424/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2425/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2426/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2427/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2428/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2429/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2430/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2431/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2432/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2433/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2434/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2435/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2436/2021-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0470/20-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине”, Нови Сад

Поделите: