Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 1.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 1.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Иран
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Грчкој
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Либан
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бахреин, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бахреин
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији
Влада
 • АКЦИОНИ ПЛАН за 2024. годину за спровођење Стратегије развоја стартапа екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о испитивању возила
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01241/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05282/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01956/2010-10
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 74-1/24
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 117-1/24
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
 • ЛИСТЕ биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00927/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01311/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00015/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00016/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00017/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00018/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00020/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00926/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01146/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-3/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0134/22-08
 • РЕШЕЊЕ о исправци Решења директора Агенције за спречавање корупције, број 014-46-00-0134/22-08
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 12/2024
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

Поделите: