Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 11.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 11.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
  • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
Други државни органи и државне организације
  • НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП Комуналац Бечеј
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора „Урбанистичког завода Београда” — јавног урбанистичког предузећа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп — Звездара”
ОГЛАСИ

Поделите: