Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 10.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 10.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о измени и допуни Закона о избору народних посланика
  • ЗАКОН о измени Закона о локалним изборима
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији
Председник Републике
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике

Поделите: