Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 7.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 7.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра животне средине, рударства и просторног планирања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6280/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6281/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6283/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6285/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6097/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6098/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6174/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6178/2017
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета председника Владе
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија — Пореска управа
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/635
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/636
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/803
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/960
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/982
 • ДОПУНА Јавнобележничке тарифе
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број Уж-2606/2015
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2017. године
Друге организације
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа”, Врњачка Бања
ОГЛАСИ

Поделите: