Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 67 od 2.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 67 od 2.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o studentskom organizovanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • ZAKON o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Maroko
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Batajničkog kanalizacionog sistema
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu
 • ODLUKA o osnivanju Saveta za praćenje sistema besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za uspostavljanje API i PNR sistema u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Naučno-obrazovno kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o razrešenju Nacionalnog koordinatora za kontrolu malog i lakog oružja
 • REŠENJE o imenovanju Nacionalnog koordinatora za kontrolu malog i lakog oružja
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika i člana i imenovanju zamenika predsednika i članova Saveta za mlade
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6261/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6260/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6262/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6263/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6264/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6266/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6267/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6268/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6269/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6270/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6273/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6265/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6004/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6005/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6008/2021
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Srbije od 1. januara do 31. decembra 2020. godine i Završni račun Turističke organizacije Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6274/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6276/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6277/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6278/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6279/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6290/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6297/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o razrešenju šefa Kabineta potpredsednice Vlade
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka
 • PRAVILNIK o bližim tehničkim uslovima uspostavljanja i vođenja Socijalne karte
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-362/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-457/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-22/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-23/2021-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u junu 2021. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode „Prerast Šuplja stena”
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, „Philip Morris Operations” a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP Šumadija, Kragujevac
OGLASI

Podelite: