Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 10.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 10.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 34132/21, Бобић против Србије и 4 другe представкe
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.о.о. Београд

Поделите: