Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 7.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 7.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године
  • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у јулу 2023. године
  • УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Осечина
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
  • ИСПРАВКА Правилника о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд

Поделите: