Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 5.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 5.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Варшави
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Варшави
Министарствa

ПРАВИЛНИК о садржини и обрасцу сертификата о специјалистичком знању из области ADN и Регистру издатих сертификата о специјалистичком знању из области ADN

Други државни органи и државне организације
 • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2016. годину
Друге организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничког пословника
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Извор”, Владимирци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „8. август”, Српска Црња
ОГЛАСИ

Поделите: