Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 66 od 29.8.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2018. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 66 od 29.8.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnim nepogodama u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove u postupku hitne sanacije klizišta u gradu Beogradu, delu teritorije gradske opštine Grocka, nastalog usled dejstva poplava u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti
 • ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja, 05 broj 022-7902/2018
 • ODLUKA o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja, 05 broj 022-7903/2018
 • ODLUKA o ukidanju Osnovne škole „Miloš Crnjanski” u Subotici
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Srednje škole u Babušnici i ukidanju Gimnazije „Vuk Karadžić” i Tehničke škole u Babušnici
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Projekta „Beograd na vodi” kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju i grad Beograd
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta „Izgradnja termoelektrane — toplane Kragujevac”
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju direktora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o imenovanju direktora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Upravnog i razrešenju i imenovanju člana i zamenika člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika članova — predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Javnog preduzeća za skloništa
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za skloništa
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7830/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7834/2018
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 611/7752/2018
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 611/7753/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga u Javnom preduzeću „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o promeni naziva ustanove Dom učenika srednje železničke škole
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Vračar, Republika Srbija i okruga Sjičeng, grad Peking, Narodna Republika Kina
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7960/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7982/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7983/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8109/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8110/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8111/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8112/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8120/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8107/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7773/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7818/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7823/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7824/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7825/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7826/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7827/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje
 • PRAVILNIK o načinu organizovanja nastave za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju
 • PRAVILNIK o radu Posebne radne grupe i radnih podgrupa za praćenje i kontrolu preuzimanja zaposlenih sa liste
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku Republičkog javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Vranju
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-530/2018-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-532/2018-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-534/2018-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-536/2018-1
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2018. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2018. godine
Druge organizacije
 • POSLOVNIK o radu Saveta
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, Julieta d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Ljubovija”, Ljubovija
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKSP „Razvitak”, Ćićevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Energetika”, Trstenik
OGLASI

Podelite: