Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 10.6.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 10.6.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Султанату Оман, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Султанату Оман, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике, КПРС број 71
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике, КПРС број 72
Влада
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Клиничко-болничког центра Приштина
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Клиничко-болничког центра Косовска Митровица
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Косовска Митровица
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Зубин Поток
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Звечан
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Штрпце
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Пећ
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Здравственог центра Гњилане
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Апотекарске установе Косовска Митровица
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Битољу, Република Македонија
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Охриду, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Торонту, Канада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Охриду, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Акредитационог тела Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4567/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4571/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4574/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4569/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4576/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4578/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4592/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4589/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4440/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4442/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4444/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4447/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4450/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4451/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4452/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4438/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4441/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4443/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4445/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4446/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4449/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4453/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4486/2022
 • АКЦИОНИ ПЛАН за 2022. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019–2023. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица
 • ПРАВИЛНИК о хранитељству
 • ПРАВИЛНИК о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
 • СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ртањ” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 329-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 329-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 329-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 336-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 336-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 336-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 336-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 336-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 336-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 336-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-5/22
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-173/2021
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУз-229/2018 и издвојена мишљења судија
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном испиту за радна места железничких радника
 • ПРАВИЛНИК о трајању смена у току радног дана, трајању непрекидног рада и дужини дневног одмора контролора летења
 • РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања имовинских права интерпретатора
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2022. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0117/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0441/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0147/22-11
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности број 1954-1-I-1/22
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности број 1959-1-I-1/22
 • АНЕКС 13 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНE дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: