Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 65 od 6.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 65 od 6.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila
  • ODLUKA o ukidanju vanrednog stanja
Ministarstva
  • PRAVILNIK o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti
  • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
Druge organizacije
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd

Podelite: