Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 65 od 28.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 65 od 28.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu

Podelite: