Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 64 od 5.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 64 od 5.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3593/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3611/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3612/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00538/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-02573/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-03500/2010-03
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-84/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-139/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-140/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-141/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-142/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-143/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-144/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-145/2020-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti
 • PRAVILNIK o obavljanju poslova kontrole kvaliteta rada obavljenih revizija, kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora

Podelite: