Објављен „Службени гласник РС“ број 64 од 5.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 64 од 5.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3593/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3611/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3612/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00538/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02573/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03500/2010-03
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-84/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-139/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-140/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-141/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-142/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-143/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-144/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-145/2020-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности
 • ПРАВИЛНИК о обављању послова контроле квалитета рада обављених ревизија, контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора

Поделите: