Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 64 od 29.6.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 64 od 29.6.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ODLUKA o izboru Vlade
Ministarstva
  • PRAVILNIK o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu i aktivnoj supstanci u tom biocidnom proizvodu
Drugi državni organi i državne organizacije
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Druge organizacije
  • ODLUKA o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja registra profesionalnih upravnika
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
  • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća”, Kragujevac
  • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo”, Kragujevac
OGLASI

Podelite: