Објављен „Службени гласник РС“ број 64 од 29.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 64 од 29.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору Владе
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о садржини основних информација о биоцидном производу и активној супстанци у том биоцидном производу
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
Друге организације
  • ОДЛУКА о организовању полагања испита, издавања и одузимања лиценце за професионалног управника и вођења регистра професионалних управника
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Крагујевац
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило”, Крагујевац
ОГЛАСИ

Поделите: