Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 64 od 21.8.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 64 od 21.8.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Republička izborna komisija
  • ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar 2018. godine
  • PRAVILA o radu biračkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina
  • ODLUKA o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
  • ODLUKA o obrascima za vršenje izbornih radnji u postupku neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar 2018. godine
  • ODLUKA o obrascima za podnošenje lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na izborima putem elektorskih skupština raspisanim za 4. novembar 2018. godine
  • ODLUKA o obrascima za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina putem elektorskih skupština raspisanih za 4. novembar 2018. godine
  • ODLUKA o određivanju boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i boje glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
  • ODLUKA o boji glasačkih listića za glasanje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina putem elektorskih skupština, raspisanim za 4. novembar 2018. godine

Podelite: