Објављен „Службени гласник РС“ број 64 од 21.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 64 од 21.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Републичка изборна комисија
  • РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године
  • ПРАВИЛА о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
  • ОДЛУКА о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина на непосредним изборима, расписаним за 4. новембар 2018. године
  • ОДЛУКА о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године
  • ОДЛУКА о обрасцима за подношење листа кандидата за чланове националних савета националних мањина на изборима путем електорских скупштина расписаним за 4. новембар 2018. године
  • ОДЛУКА о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку избора за чланове националних савета националних мањина путем електорских скупштина расписаних за 4. новембар 2018. године
  • ОДЛУКА о одређивању боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и боје гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
  • ОДЛУКА о боји гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина путем електорских скупштина, расписаним за 4. новембар 2018. године

Поделите: