Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 63 od 23.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 63 od 23.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o prihvatanju Izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju (u periodu od maja 2019. godine do juna 2021. godine)
 • ODLUKA o prihvatanju Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine
Vlada
 • STRATEGIJA razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine
 • ODLUKA o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline prostorno kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zrenjanina u Zrenjaninu, nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i stručne osposobljenosti zaposlenih za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2021. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2021. godinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 348-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 348-3/21
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga, IO NBS broj 83
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga, IO NBS broj 84
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Čistoća”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „8. avgust”, Srpska Crnja
 • RJEŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Gradac”, Tutin
OGLASI

Podelite: