Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 62 od 30.8.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 62 od 30.8.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora
 • UREDBA o pravilima o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza u železničkom saobraćaju
 • UREDBA o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta
 • UREDBA o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • UREDBA o dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš–Merdare
 • UREDBA o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada
 • ODLUKA o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • ODLUKA o osnivanju Akademije strukovnih studija Šumadija
 • ODLUKA o osnivanju Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd
 • ODLUKA o osnivanju Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o osnivanju Tela za koordinaciju poslova i usmeravanje aktivnosti u vezi sa učešćem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izbor strateškog partnera u cilju realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor”)
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost proizvoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES”
 • REŠENJE o razrešenju direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Sibnica” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Sibnica” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Kačanik
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje „Službenog glasnika RS”, visini pretplate na „Službeni glasnik RS” i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2020. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća za skloništa ostvarenog u 2018. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta ustanove Dom učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Biciklističkog saveza Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva u MTB biciklizmu, u Novom Sadu 2021. godine
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8581/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8663/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8664/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8652/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za policijske službenike
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: