Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 27.7.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 27.7.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о допунама Закона о озакоњењу објеката
 • ЗАКОН о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о енергетици
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о железници
 • ЗАКОН о интероперабилности железничког система
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о странцима
 • ЗАКОН о престанку важења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију
 • ЗАКОН о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања пројекта изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуцијe Србије д.о.о. Београд
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац–Голубац (Дунавска магистрала)
 • ОДЛУКА о избору члана Савета Комисије за контролу државне помоћи
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Статут Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 41
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 42
Министарства
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/2
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/248
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/745
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/808
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/1057
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/1131
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-9/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-10/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-11/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 436-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар прерађивача дувана
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19857/10, Калочаи Собоња против Србије

Поделите: