Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 27.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 27.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Сао Томе и Принсипе, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Сао Томе и Принсипе, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди
Влада
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије
 • РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-4088/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-4090/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада Агенције за привредне регистре за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана о изменама Финансијског плана Агенције за привредне регистре за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Финансијском извештају Агенције за безбедност саобраћаја за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Одлуку о усвајању таблица цена за опште месечне претплатне карте и таблица цена за месечне претплатне карте за ђаке које ће важити у свим врстама возова који саобраћају на релацији Београд центар – Нови Сад – Београд центар
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2023 IIHF Светског јуниорског првенства за играче до 20 година, дивизија 2, група Б, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2023 IIHF Светског женског сениорског првенства, дивизија 3, група Б, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4202/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4203/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465/4035/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4041/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничком прегледу возила
 • ПРАВИЛНИК о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-11/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-99/2020
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6463/2017 и издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-9242/2020
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о заједничкој безбедносној методи за процену и оцену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика
ОГЛАСИ

Поделите: