Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 62 od 17.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 62 od 17.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kolumbiji, sa sedištem u Vašingtonu
Vlada
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti horizontalne državne pomoći
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i unapređenje proizvoda i infrastrukture neophodne za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za kulturu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2021. godinu
 • UREDBA o dopunama Uredbe o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima u cilju upravljanja javnim dugom Republike Srbije
 • UREDBA o dopuni Uredbe o osnovnom koeficijentu plate prema činu i dužnosti, odnosno zadacima i poslovima koje profesionalni pripadnik Vojske Srbije obavlja za vreme službe u inostranstvu
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o načinu obučavanja i kategorijama građana koje za potrebe odbrane zemlje obučava Ministarstvo odbrane
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • ODLUKA o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • ODLUKA o ustanovljavanju Portala „eKonsultacijeˮ
 • ODLUKA o osnivanju centara za azil
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju Parnog kupatila braće Krsmanović u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Arhiva Kosova i Metohije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Arhiva Kosova i Metohije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Prištini
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Prištini
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Privremenog upravnog odbora Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica, u osnivanju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Privremenog upravnog odbora Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica, u osnivanju
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-5476/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-5478/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-5656/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5742/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5736/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5738/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5735/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5755/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5757/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE Vlade 05 broj 023-5631/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5749/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5751/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5753/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5754/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5756/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5758/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5630/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5632/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5633/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5628/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5629/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5634/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5635/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5636/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5638/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5639/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5640/2021
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija–Golubinci na životnu sredinu
 • REŠENJE o odobravanju ukidanja putnog prelaza
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 371-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 371-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 371-3/21
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda IUz-96/2015 i saglasno izdvojeno mišljenje sudije
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunalac”, Dimitrovgrad
OGLASI

Podelite: