Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 60 od 28.8.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2019. godine
  • PRAVILNIK o kozmetičkim proizvodima

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 60 od 28.8.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Južni Sudan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
  • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Južni Sudan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
  • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Esvatini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
Ministarstva
  • PRAVILNIK o kozmetičkim proizvodima
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja
  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2019. godine
  • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2019. godine
OGLASI

Podelite: