Објављен „Службени гласник РС“ број 60 од 28.8.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2019. године
  • ПРАВИЛНИК о козметичким производима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 60 од 28.8.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Есватини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о козметичким производима
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2019. године
  • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2019. године
ОГЛАСИ

Поделите: