Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 60 od 23.5.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 60 od 23.5.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o razmeni dokumenata i podnesaka tokom sprovođenja postupaka u vezi sa energetskom dozvolom, licencom za obavljanje energetske delatnosti i saglasnošću za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe
Republička izborna komisija
  • ODLUKA o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike 27. maja 2022. godine

Podelite: