Објављен „Службени гласник РС“ број 60 од 21.7.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 60 од 21.7.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију промоције Републике Србије кроз пројекат „Српска кућа” на Олимпијским играма у Паризу 2024. године
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за борбу против трговине људима
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Звечан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за спорт и физичку културу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-црногорске јединствене Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у одбојци за средње школе, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у роњењу на дах 2024, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и града Мезијер-сир-Сен, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6513/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6514/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6515/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6430/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6432/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6420/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6423/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6424/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6427/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6433/2023
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 090-6414/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о методолошком оквиру одређивања техничке изводљивости и трошковне оправданости опремања зграде која се детаљно енергетски санира уређајима за регулацију и уређајима за мерење предате количине топлотне енергије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије и начину његовог достављања
 • ПРАВИЛНИК о апаратима на гасовита горива
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину прорачуна годишње потрошње енергије на основу које се одређује која привредна друштва и јавна предузећа су обвезници система енергетског менаџмента
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01444/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02331/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05035/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-9/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-10/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-11/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-12/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-13/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-14/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-15/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-16/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-17/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-18/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-9/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-10/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-11/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-12/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-13/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-14/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-15/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-16/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-17/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-18/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-19/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-20/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-21/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-22/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-23/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-24/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-25/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-26/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-27/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-28/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-29/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-30/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-31/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-32/23
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 200/1
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 20874/18, Баша против Србије
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима SIGAS ДОО ПОЖЕГА
ОГЛАСИ

Поделите: