Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 6 od 24.1.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 6 od 24.1.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • ZAKON o žigovima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
 • ZAKON o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za elemente sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacije za grejanje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 68-1/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 68-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 68-3/20
Ustavni sud
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Ustavnog suda
 • ODLUKA o prestanku funkcije zamenika predsednika Ustavnog suda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija
 • PRAVILNIK o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2019. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o utvrđivanju matičnih područja u opštini Beočin
OGLASI

Podelite: