Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 23.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 23.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

Поделите: