Датум фактуре на коју се односи књижно одобрење и право на одбитак претходног пореза

Питање

У члану 182. Правилника о ПДВ под тачком 8) стоји да је обавезан елемент књижног задужења/одобрења, поред броја фактуре, и датум издавања фактуре на коју се односи књижно задужење/одобрење.

Али, документ који се издаје у СЕФ систему не садржи датум већ само број фактуре за коју се „везује“ задужење/одобрење. Да ли је тај датум као податак услов за одбитак ПДВ код примаоца фактуре, ако је у питању нпр. примљено књижно задужење?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: