Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 59 od 31.7.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 59 od 31.7.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica Niš–Merdare
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za borbu protiv narkomanije u školama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7155/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7156/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7157/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7158/2018
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7341/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7342/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7343/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7344/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7345/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7346/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7347/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7348/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7349/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7350/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7351/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7352/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7353/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7355/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje „Službenog glasnika RS”, visini pretplate na „Službeni glasnik RS” i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2019. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Klinike za neuropsihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Poljoprivredne stručne službe Institut Tamiš” društvo s ograničenom odgovornošću, Pančevo za 2017. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7249/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7250/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7325/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7251/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7356/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7358/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-5/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-6/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-7/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-8/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-9/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 401-10/18
Pravosuđe
 • POSLOVNIK o radu Etičkog odbora Državnog veća tužilaca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-773/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-774/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-775/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-776/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-777/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-778/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-779/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-780/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-781/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-782/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-783/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-784/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-785/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-786/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-787/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-788/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-789/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-790/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-791/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-792/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-793/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-794/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-795/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-796/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-797/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-798/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-799/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-800/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-801/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-802/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-803/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-804/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-805/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o obnovi dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora fotografije
OGLASI 

Podelite: