Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 59 od 28.6.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar–maj 2016. godine
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 59 od 28.6.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije — šefa Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Italiji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nigeriji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Istočnoj Republici Urugvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Airesu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Čile, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Airesu
 • UKAZ o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Čile, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Airesu
 • UKAZ o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Istočnoj Republici Urugvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Airesu
Vlada
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova — predstavnika Vlade u Komisiji za izbor miritelja i arbitara
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Užica, Zlatiborski okrug, Republika Srbija i grada Ust-Kamenogorsk, Istočno-Kazahstanska oblast, Republika Kazahstan
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o davanju saglasnost na kandidaturu za organizovanje Evropskog juniorskog prvenstva u skokovima u vodu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5749/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5870/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5871/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5883/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5886/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog intresa
 • ISPRAVKA Uredbe o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-3/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-4/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-5/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-6/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-7/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-8/16
 • JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-215/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-216/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-217/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-218/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-219/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-220/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-221/2016-01
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 75879/14 i 17, Stoković i drugi protiv Srbije
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ukrajinske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bunjevačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, broj 424/2016-D-02
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, broj 428/2016-D-02
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za transport nafte naftovodom, broj 305/2016-D-02/2
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2016. godinu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana, broj 211-538-23558/2016
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana, broj 211-575-23560/2016
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar–maj 2016. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za transport nafte naftovodom. JP Transnafta, Pančevo
 • TARIFA naknada za kablovsko reemitovanje fotografskih dela koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora — OFA
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • IZMENA maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d. Vranje
 • IZMENA maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d. Vranje
 • IZMENA maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • IZMENA maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za puteve i stambeno-komunalnu delatnost opštine Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju „Kladovo”, Kladovo
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Radiodifuzne delatnosti „Radio Bačka”, Bač
OGLASI

Podelite: