Објављен „Службени гласник РС“ број 59 од 20.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 59 од 20.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привремeној мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
 • УРЕДБА о обвезницима система енергетског менаџмента
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Сабора Светог Архангела Гаврила у Моравцима за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Светог Арханђела Гаврила у Шопићу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Светог Архангела Гаврила у Цветановцу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Светог Архангела Михаила у Јабучју за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Светог апостола и јеванђелисте Марка у Варни за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Покрова Пресвете Богородице у Радљеву за споменик културе
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Алепу, Сиријска Арапска Република
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
 • ОДЛУКА о оснивању Савета за социјално предузетништво
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за шумарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Државног архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Окланду, Нови Зеланд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Балнеарију Камборијуу, Федеративна Република Бразил
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Тартусу, Сиријска Арапска Република
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Малави у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3992/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3993/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Друштва „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности организацији у области спорта за употребу назива „Србија” и дела грба Републике Србије у свом обележју
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Звездара, град Београд, Република Србија и града Нантунг, провинција Ђангсу, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4024/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4025/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3778/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3934/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3935/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3941/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3942/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 361-3943/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3793/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3795/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3797/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3799/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3800/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3937/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3939/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3940/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
Народна банка Србије
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2021. године
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о измени и допуни Јавнобележничког пословника
ОГЛАСИ

Поделите: