Објављен „Службени гласник РС“ број 59 од 16.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 59 од 16.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-335/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-403/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00404/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-405/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-406/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-407/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-240/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-249/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-282/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-301/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-303/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-305/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-306/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-338/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-320/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-340/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-346/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-391/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-389/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-393/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-395/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-396/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-397/2017-01
 • ОДЛУКА престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-418/2017-1
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2017. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-4389/2017
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-4390/2017
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Лепеница Баточина”, Баточина
ОГЛАСИ

Поделите: