Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 58 od 9.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 58 od 9.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o prihvatanju Predloga za promenu Ustava Republike Srbije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o utvrđivanju statusa proizvoda
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji medicinskog sredstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o proizvodnji medicinskih sredstava
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o praćenju medicinskih sredstava na tržištu
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-9/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-10/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-11/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-12/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-13/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-14/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-15/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-16/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-17/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 356-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 356-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 363-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 372-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 372-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 372-3/21
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za transport prirodnog gasa
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0417/20-11
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika „Kulturni predeo Tršić–Tronoša”
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Gas-Ruma”, Ruma
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vodovod”, Ruma
OGLASI

Podelite: