Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 18.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 18.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Техерану
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Ајресу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Ајресу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Варшави
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Варшави
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-80/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-81/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-139/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-449/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-611/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-641/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-648/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-649/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-650/2022-01
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-13/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-14/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-17/2022-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о примени фактора пола у делатности осигурања
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о извештавању друштва за осигурање/реосигурање
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0084/22-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-442/2022-1
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Pura Vida” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Pura Vida” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Напредак”, Сокобања
ОГЛАСИ

Поделите: