Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 57 od 25.7.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2018. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa za period januar – maj 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 57 od 25.7.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o ljudskim ćelijama i tkivima
 • ZAKON o presađivanju ljudskih organa
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 38
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 39
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu
 • ODLUKA o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Vlada
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” za 2017. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6872/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6995/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6996/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6997/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6998/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6999/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7000/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7001/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7002/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7003/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7004/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7005/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7006/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7007/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7023/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu sprovođenja reorganizacije po unapred pripremljenom planu reorganizacije i sadržini unapred pripremljenog plana reorganizacije
 • PRAVILNIK o izgledu pečata zabrane ulaska i načinu unošenja zabrane ulaska u stranu putnu ispravu
 • PRAVILNIK o zdravstvenim pregledima tražioca azila prilikom prijema u Centar za azil ili drugi objekat za smeštaj tražilaca azila
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Nacionalnog plana za smanjenje emisija (NERP)
 • REŠENJE o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada
 • ISPRAVKA Odluke o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene auto-puta E-761, deonica Požega — Užice — granica sa Republikom Srpskom (Bosna i Hercegovina) na životnu sredinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-743/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-744/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-745/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-746/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-747/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-748/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-749/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-750/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-751/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-752/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-753/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-754/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-755/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-756/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-757/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-758/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-759/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-760/2018-01
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga
Republička izborna komisija
 • UPUTSTVO za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina (prečišćen tekst)
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje
 • ODLUKA o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke Agencije za energetiku Republike Srbije broj 311.01-2/2016-S-I od 20. juna 2017. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0566/17-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2018. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa za period januar–maj 2018. godine
Druge organizacije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna i javno komunalna preduzeća grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva”, broj 15/15 od 25. juna 2015. godine)
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus”’ d.o.o. Beograd — Zemun
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Mali Zvornik
OGLASI

Podelite: