Објављен „Службени гласник РС“ број 57 од 11.7.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 57 од 11.7.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности које су довеле до масовних убистава у Основној школи „Владислав Рибникар” и на територији Смедерева и Младеновца – у Малом Орашју и Дубони, утврђивања пропуста у вршењу надлежности и предузимању одговарајућих радњи, утврђивања одговорности надлежних лица и предлагања мера
 • ОДЛУКА о разрешењу члана Владе
 • ОДЛУКА о прихватању Извештаја о безбедносној ситуацији у Републици Србији насталој након масовних убистава у ОШ „Владислав Рибникар” у Београду и на подручју Смедерева и Младеновца – у Малом Орашју и Дубони
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о надзору програма комерцијалних пружалаца медијских услуга за период од октобра 2022. године до краја марта 2023. године са посебним освртом на извештавање о случајевима насиља у телевизијским програмима
Влада
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 400-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 403-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 404-1/23
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Републичког фонда за здравствено осигурање
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о допуни Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање

Поделите: