Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 56 od 4.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA Vlade 05 broj 11-5207/2021-1

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 56 od 4.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima za formiranje, prostorni razmeštaj, korišćenje i obnavljanje ratnih materijalnih rezervi za proizvodnju naoružanja i vojne opreme
 • UREDBA o dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • ODLUKA o ponovnom otvaranju Ambasade Republike Srbije u Republici Čile
 • ODLUKA o otvaranju Kancelarije u Valeti Ambasade Republike Srbije u Rimu
 • ODLUKA Vlade 05 broj 11-5207/2021-1
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog saveta za oporavak i razvoj turizma Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije” Beograd
 • REŠENJE o razrešenju direktora Muzeja naivne umetnosti u Jagodini
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” Aleksinac
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmene i dopune Finansijskog plana Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja „Kraljevo” – Aerodromska kontrola letenja Ponikve
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o radu AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Sibnica” društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Pančeva, Republika Srbija i grada Dongguana, Narodna Republika Kina
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5298/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5308/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o brodarskim knjižicama
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2021/530
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2021/531
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2021/532
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/2080
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2020/2179
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2021/170
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar” na životnu sredinu
 • REŠENJE o brisanje političke stranke iz Registra političkih stranaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-9/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-10/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-11/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-12/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-13/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 338-14/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 339-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 339-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 339-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 339-5/21
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u maju 2021. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini cena usluga koje pruža Javno preduzeće za skloništa
OGLASI

Podelite: