Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 27.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 27.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о захтевима за интероперабилност аутомобилских радио-пријемника и потрошачке дигиталне телевизијске опреме
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 27722/17, Гигић против Србије
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2024. године

Поделите: