Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 10.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 10.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0654/20-11
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2022. године
Друге организације
  • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Нови Сад
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Информатика”, Нови Сад

Поделите: