Објављен „Службени гласник РС“ број 55 од 9.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 55 од 9.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 283-1/22
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 283-2/22
Републичка изборна комисија
  • УКУПАН ИЗВЕШТАЈ о резултатима избора за председника Републике
Друге организације
  • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Маљен”

Поделите: