Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 54 od 31.5.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • NAREDBA o izmeni i dopuni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 54 od 31.5.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o dopuni Uredbe o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izgledu evidencija koje vodi Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije
 • NAREDBA o izmeni i dopuni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
 • UPUTSTVO o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-05236/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-06041/2010-03
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja
 • PRAVILNIK o obavljanju vazdušnog saobraćaja jedrilicama
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”, Beograd

Podelite: