Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 31.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • НАРЕДБА о измени и допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 31.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изгледу евиденција које води Агенција за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • НАРЕДБА о измени и допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • УПУТСТВО о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05236/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-06041/2010-03
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд

Поделите: